De eerste twee regionale ontwikkeldagen van 2019 hebben inmiddels plaatsgevonden. In augustus en september vinden de andere ontwikkeldagen plaats. Een aantal belangrijke agendapunten zijn: regionale energiestrategie, mestlocaties, ontwikkelen van bedrijventerreinen, stimuleren van woningbouw en slimme mobiliteit.

Mede naar aanleiding van de motie over internetconsultatie is verkend welke systemen beschikbaar zijn voor het uitvoeren van digitale consultaties. In het tweede helft van het jaar werken we de motie internetconsultatie verder uit.

In het kader van bestuurlijke vernieuwing is in 2018 de pilot Young Projects uitgevoerd. Het doel van de pilot was jongeren door middel van een bijbaan de opdracht te geven om andere Brabantse jongeren te betrekken bij onze beleidsvorming en -uitvoering. Geconcludeerd is de pilot niet door te zetten omdat een van de doelstellingen, namelijk om het concept op eigen benen te laten staan, niet haalbaar bleek.