De provinciale infrastructuur ligt er gemiddeld goed bij. Via planmatig onderhoud houden we de kwaliteit van de wegen en kunstwerken op het vastgelegde niveau. Zo is er groot onderhoud uitgevoerd op de N324 Grave – Oss en N639 Ulvenhout – Chaam. Daarnaast werken we via reconstructies verder aan het verbeteren van het provinciale netwerk vanuit de verschillende ambities voor de kernwaarden. Zo is de 1e en 2e fase randweg Baarle-Nassau (N260) opgeleverd, is begonnen met de 1e fase uitvoering N629 Dongen - Oosterhout (met aansluiting op A27), is een onderzoek naar de N284 Reusel – De Mierden gestart, en is de N324 (met een proef met landbouwpasseerhavens) opgeleverd. We streven ernaar om zo veel als mogelijk werk met werk te maken door reconstructies samen uit te voeren met werkzaamheden van groot onderhoud.