• Pilot regeling musea: kleine en middelgrote musea en archeo hotspot kunnen subsidie aanvragen voor projecten die zorgen voor structurele vernieuwingen in het tonen van de collectie, het realiseren van een toekomstbestendige publieksactiviteit of samenwerking (tussen musea) De regeling is opengesteld van 1 april 2019 tot en met 30 oktober 2019. Op 1 juni 2019 zijn al 16 aanvragen ingediend.
  • Begin 2019 is de Erfgoeddeal met het Rijk en andere partners gesloten om vanuit de kracht van het erfgoed te kijken naar de transities en opgaven in de leefomgeving. Door deze samenwerking worden krachten gebundeld en kan effectiever worden toegewerkt naar een toekomstbestendige gebiedsgerichte erfgoedzorg.