Provinciale rollen die passend zijn voor de provincie op dit beleidsveld zijn agenderen, faciliteren, experimenteren en verbinden. Ook de netwerken kennen hun eigen actieagenda’s. In samenhang geven deze vorm en inhoud aan het provinciale arbeidsmarktbeleid.
In 2019 is de spanning op de Brabantse arbeidsmarktmarkt verder opgelopen. Steeds meer (MKB) bedrijven geven aan moeite te hebben met het invullen van vacatures. In 2019 hebben wij met het oog hierop aanvullend ingezet op ontwikkeling en versterking van een Brabants netwerk VMBO, ook om optimaal te kunnen profiteren van extra rijksmiddelen voor het VMBO en doorontwikkeling van Kennispact MBO. Er zijn in de eerste helft van 2019 tevens een tiental HCA-projecten met Europese middelen gefinancierd, waarmee een stevige impuls gegeven is aan de Arbeidsmarkt in Brabant. Wij, als provincie, hebben daarin ge-cofinancierd.
De innovatieve projecten door ons ondersteund zijn nu zo goed als afgerond. Projecten variëren van methodiekboek, gaming, arbeidsfit maken, netwerking versterking, samenwerking met nieuwe partijen, nieuwe onderwijsvormen voor kinderen van expats, awareness voor bedrijven voor robotisering, tot daadwerkelijk toeleiding naar werk. Met de projecten wordt bezien hoe zij – na de experimentele fase – verder kunnen op eigen benen, dan wel kunnen worden opgeschaald.
In de arbeidsmarktregio’s constateren we dat er veel geïnvesteerd wordt op bijscholing en opleiding in 21e -eeuwse vaardigheden. Het traditionele leren maakt plaats voor een leven lang ontwikkelen en leren. En last but not least in het ontwikkelen, benutten en behouden van talent ook van buiten de landsgrenzen.

Voor een totaaloverzicht van de opbrengsten tot 01-01-2019 zijn op dit moment drie online magazines gereed:

http://arbeidsmarktprojectenbrabant.nl
http://arbeidsmarktregiosbrabant.nl
http://arbeidsmarkteubrabant.nl