Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

9. Portefeuilleverdeling

Commissaris van de Koning

Wim van de Donk

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Bestuurlijke integriteit
 • Europees Comité van de Regio’s
 • Rijkstaken
 • Provinciearchief

Mobiliteit en Financiën

Christophe van der Maat, VVD

 • Mobiliteit
 • Energietransitie mobiliteit
 • Financiën
 • Eerste loco CdK

Samenleving, Cultuur en Erfgoed

Marianne van der Sloot, CDA

 • Samenleving en leefbaarheid
 • Monumenten en erfgoed(complexen)
 • Cultuur
 • Sport
 • Tweede loco CdK

Gezondheid, Energie en Landbouw

Anne-Marie Spierings, D66

 • Landbouw
 • Energie en circulair
 • Deelneming Enexis
 • Coördinerend portefeuillehouder gezondheid
 • Derde loco CdK

Natuur, Water en Milieu

Rik Grashoff, GroenLinks

 • Natuur
 • Water
 • Milieu
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (incl. Omgevingsdiensten)
 • Vierde loco CdK

Ruimte en Wonen

Erik van Merrienboer, PvdA

 • Ruimte
 • Wonen
 • Werklocaties en detailhandel
 • Omgevingswet
 • Ontwikkelbedrijf
 • Coördinerend portefeuillehouder aandeelhouderschappen en deelnemingen
 • Coördinerend portefeuillehouder BrabantStad
 • Vijfde loco CdK

Economie, Kennis en Talentontwikkeling

Martijn van Gruijthuijsen, VVD

 • Economie, innovatie en digitalisering (incl. vrijetijdseconomie)
 • Onderwijs, arbeidsmarkt, kennis en onderzoek
 • Internationalisering, branding en relatie-evenementen
 • IPO-bestuur
 • Coördinerend portefeuillehouder digitalisering
 • Zesde loco CdK

Veiligheid, Bestuur en Organisatie

Renze Bergsma, CDA

 • Veiligheid (incl. taskforce Brabant-Zeeland, gedrag en handhaving verkeersveiligheid)
 • Bestuurlijke vernieuwing en krachtig openbaar bestuur
 • Toezicht gemeenten en financieel toezicht waterschappen
 • Ambtelijke organisatie, dienstverlening en ICT
 • Coördinerend portefeuillehouder regionale samenwerking
 • Coördinerend portefeuillehouder public affairs
 • Zevende loco CdK