Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

6. Veiligheid

Onze opgave

Veiligheid

Brabant wordt geplaagd door drugsgerelateerde activiteiten en is de thuisbasis van professionele misdaadorganisaties die tot ver over de grenzen opereren. Samen met onze partners leveren we strijd tegen deze onderwereld, onder meer door het oprollen van talloze hennepkwekerijen, drugslabs en criminele motorbendes. Toch blijven de meldingen van stortingen van drugsafval en ondermijnende
activiteiten binnenkomen. We blijven daarom vanuit de Taskforce RIEC Brabant-Zeeland inzetten op het tegengaan van ondermijning in het buitengebied, bijvoorbeeld op recreatieparken en met oog op de leegstand van agrarische gebouwen. We vinden het belangrijk dat de regeling van het Rijk voor de vergoeding van de kosten voor het opruimen van drugsafval wordt voortgezet en zullen daarvoor
aandacht blijven vragen in onze contacten met het Rijk. Maar veiligheid gaat verder dan dat. Een veilig Brabant betekent voor dit provinciebestuur ook het creëren van een leefomgeving waar iedereen zich veilig voelt, ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. De portefeuille Veiligheid is een nieuwe portefeuille. Om de portefeuille adequaat, passend bij het profiel van de provincie in te vullen en nader af te bakenen, wordt op een zo kort mogelijke termijn een bestuursopdracht opgesteld en voorgelegd aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde aan het woord

 

Renze Bergsma, gedeputeerde Veiligheid, Bestuur en Organisatie:

"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… vooral slim samenwerken met onze partners. We moeten als provincie nog meer samen optrekken met gemeenten, maatschappelijke partners, het Rijk, veiligheidsregio’s en onze buurlanden. Met gebundelde krachten en gedeelde inspiratie kunnen we het verschil maken en meerwaarde leveren om Brabant nog fijner, schoner en veiliger te maken.

Ik wil deze bestuursperiode… Brabant nog leefbaarder en veiliger maken zodat iedereen zich hier prettig voelt en mee kan blijven doen in onze samenleving. Waarbij het niet uitmaakt of je nu in een stad of een dorp woont. En waarbij elke poging om die prettige samenleving te ondermijnen tijdig wordt gesignaleerd en wordt aangepakt. Daarvoor is een daadkrachtige overheid noodzakelijk.

In 2030… hebben we onze mouwen opgestroopt en hebben we uitdagingen samen aangepakt. Brabant blijft natuurlijk Brabant, maar dan nog bruisender en met meer levenskwaliteit."