Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

4. Optimale mobiliteit

Robuust, slim en groen

Onze opgave

Optimale mobiliteit

Op weg naar 2030 werken we aan het meest betrouwbare, slimste en duurzaamste verkeers- en vervoerssysteem van Europa. Veilige en comfortabele mobiliteit voor inwoners, bedrijven en bezoekers in alle delen van Brabant maakt dat iedereen mee kan doen. Het versterkt bovendien de economie en het vestigingsklimaat. De opgave is enorm. De verwachte groei van het aantal reizigers in het Openbaar Vervoer (OV) is zo’n 30% tot 40% in 2030. Daar komt een groei van het wegverkeer bij waardoor de bereikbaarheid fors onder druk komt te staan. Dit vraagt het komende decennium om een stevige investering in alle vervoersvormen van Brabant, maar vooral ook om een nog slimmere afstemming bij het oplossen van knelpunten voor de fiets, het OV, de auto en de logistiek.

Gedeputeerde aan het woord

 

Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit en Financiën:

"Kiezen voor kwaliteit’ betekent voor mij… de komende vier jaar goede besluiten durven nemen zodat het goed blijft gaan met Brabant. Wij moeten er nu voor zorgen dat volgende generaties Brabanders het net zo goed of liever nog beter hebben dan wij. Dat ze hun talenten kunnen ontwikkelen én verzilveren en dat ze in een mooie en veilige omgeving kunnen leven.

Ik wil deze bestuursperiode… zorgen dat Brabant niet op slot raakt. Dus ga ik verder om ook voor de fiets, de auto en het OV opnieuw besluiten te nemen om Brabant bereikbaar te houden. En ik ga samen met alle betrokkenen ons OV vernieuwen. We gaan ‘Bravo’ uitbouwen tot een OV-systeem waarmee elk dorp en elke stad in Brabant op de slimste en beste manier te bereizen zijn. Genoeg te
doen dus.

In 2030… beschikt Brabant over het meest slimme en duurzame mobiliteitssysteem van Nederland en misschien wel Europa. En hopelijk kijk ik dan heel tevreden terug op de keuzes die we daar in deze periode voor genomen hebben."