Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

3. Kwalitatieve economie

Economie, kennis en talentontwikkeling

Onze opgave

Kwalitatieve economie

Onze Brabantse economie draait op volle toeren. In de afgelopen twee decennia heeft Brabant zich doorontwikkeld tot een hoogwaardige kennisintensieve economie met bijvoorbeeld Brainport Eindhoven als toonaangevende regio. We hebben een krachtig midden- en kleinbedrijf (mkb) met relatief veel familiebedrijven. We zijn koploper in technische en sociale innovatie en behoren tot de top van Europese kennis- en innovatieregio’s. Hiermee vormen we een belangrijk fundament van de Nederlandse concurrentiekracht. Deze positie willen we behouden en uitbouwen richting 2030. Meer dan voorheen willen we daarbij onze innovatiekracht inzetten om oplossingen aan te dragen voor de grote transities van nu en morgen. Dit is geen vanzelfsprekendheid. De roep vanuit het bedrijfsleven om goed opgeleid personeel, van mbo tot universiteit, wordt steeds krachtiger. De banen van nu zijn niet vanzelf de banen van de toekomst. De toenemende mate van digitalisering en robotisering laat beroepen verdwijnen. En er ontstaan ook nieuwe beroepen die om andere competenties vragen. Dat brengt ontegenzeggelijk kansen met zich mee. Echter, het leidt bij groepen in de samenleving ook tot onzekerheid.

Onze arbeidsmarkt is essentieel voor onze economie en beïnvloedt ons economische groeivermogen. Voor onze kennisintensieve maakindustrie worden we bijvoorbeeld steeds afhankelijker van internationale kenniswerkers. Ons eigen hoogopgeleid talent vertrekt vaak uit Brabant omdat hier relatief minder niettechnische banen zijn op wo-niveau.

Met onze centrale ligging tussen de havens en het Europese achterland, zijn we hét ‘doorvoergebied’ voor de Randstad, Antwerpen en het Ruhrgebied. Hierdoor zijn we al jaren een logistieke hotspot. De (op)komst van grootschalige logistiek in met name West- en Midden-Brabant, met Tilburg-Waalwijk als nationale koploper, zorgt daarmee voor werkgelegenheid. Het is belangrijk dat de sector blijft investeren in robotica en digitalisering om concurrerend te blijven en om de grote afhankelijkheid van arbeidsmigranten te verminderen. Tegelijkertijd vraagt de groei van deze sector ook van overheden en ondernemers om zorgvuldige keuzes te maken om de ‘verdozing’ van Brabant te voorkomen.

Gedeputeerde aan het woord

 

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling:

"Kiezen voor kwaliteit betekent voor mij… dat we de komende jaren blijven investeren in die plannen die ervoor zorgen dat Brabant ook in de toekomst dé provincie blijft waar het goed toeven is. Waar iedereen die dat wil zich thuis voelt en zijn of haar talent verder kan ontwikkelen en kan inzetten.

Ik wil deze bestuursperiode … het economisch programma verder ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de ijzersterke Brabantse economie de komende jaren in de voorhoede blijft spelen van innovatieve regio’s. En om dat te kunnen waarmaken is het essentieel om ook als provincie alles uit de kast te halen om elk talent - van binnen en buiten Brabant - voor onze Brabantse arbeidsmarkt in te zetten. Onze arbeidsmarkt schreeuwt om goede arbeidskrachten.

In 2030 … is Brabant dé hotspot van Nederland waar ieder talent in Nederland - praktisch of theoretisch opgeleid - wil zijn. En dat al die mensen die hier een gave baan hebben, hier fijn wonen, zich thuis voelen en bourgondisch van het Brabantse leven genieten.