Meer
Publicatiedatum: 26-07-2019

Inhoud

1. Kiezen voor kwaliteit

Inleiding

Het gaat goed met Brabant. We zijn welvarend en geven ons leven gemiddeld een 8,9. Dat is niet altijd het geval geweest. Nog maar enkele decennia geleden stond Brabant er heel anders voor: de teloorgang van de textielsector, de schoenmakerij en de sigarennijverheid, het vertrek van bijna alle Philips-activiteiten uit Eindhoven en de veranderingen op het Brabantse platteland hadden een stevige impact op onze samenleving. Een ongekend hoge werkeloosheid was het gevolg.

Kiezen voor kwaliteit

Maar hier in Brabant zitten we niet stil. We herpakken ons, stropen onze mouwen op en trekken een been bij. Samenwerken is de norm: we verbinden, ondernemen en organiseren. We hebben een cultuur van samen doen: betrokken inwoners, een rijk verenigingsleven, sociale en actieve ondernemers en bestuurders die met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Daarmee hebben we in de afgelopen dertig jaar een enorme sprong voorwaarts gemaakt. We hebben van bedreigingen kansen kunnen maken. Brabant floreert.

Die daadkracht om te transformeren en niet bij de pakken neer te zitten, komt ons nu opnieuw van pas. Immers, onze welvaart gaat gepaard met een grote vraag naar grondstoffen en een hoge druk op ons milieu. De wereldwijde verandering van het klimaat is ook in Brabant voelbaar. En ondanks dat Brabant de kurk is waar de Nederlandse economie op drijft, profiteert niet iedereen hiervan. Niet elke Brabander geeft zijn leven die forse voldoende en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er zijn verschillen in werkzekerheid, gezondheid, optimisme en vertrouwen in de overheid. Deze sociale verschillen tussen Brabanders vertalen zich ook in een ruimtelijke ongelijkheid die zichtbaar is in steden, dorpen en wijken.

Dus opnieuw moeten we de mouwen opstropen en samen aan de slag gaan. De uitdaging die voor ons ligt, is het streven naar meer welvaart voor meer mensen, maar met minder druk op onze omgeving. Hierbij kiezen we niet voor het één ten koste van het ander. Om richting 2030 opnieuw een sprong voorwaarts te maken, kiezen we nu meer gericht en voor meer kwaliteit. Want onze inwoners verdienen een provincie met een hoge kwaliteit van leven. Een omgeving waar je je gezond, prettig en veilig voelt. Waar je je talenten kunt ontwikkelen en kunt benutten, waar het niet uitmaakt wie je bent of waar je vandaan komt. Een plek waar je graag wilt (ver)blijven. Die hoge kwaliteit van leven houden we
alleen vast als we onze kwalitatieve economie blijven versterken. Met een slimme en goede bereikbaarheid en een ecosysteem waar talenten en slimme ideeën tot wasdom komen. Door goed af te wegen hoe we onze schaarse ruimte inzetten voor natuur, wonen, bedrijvigheid, recreatie en landbouw. Wij willen niet meer van hetzelfde, maar juist meer waarde creëren. We willen de kwaliteit van Brabant voor toekomstige generaties bewaren en verbeteren. Dat vraagt om een provinciebestuur dat nu ambitieus en met lef keuzes durft te maken. Hierbij bouwen we voort op wat al succesvol is.

Daarbij hebben we de uitdaging dat er minder financiële middelen beschikbaar zijn dan we jarenlang gewend waren. Dat is een kans. Het vraagt opnieuw om te verbinden, te ondernemen en te organiseren. Het vraagt om vernieuwing en creativiteit, zowel in onze stijl van besturen als de wijze waarop we onze middelen inzetten. Kortom: het is een slim samenspel en een permanente zoektocht naar meer impact voor de kwaliteit voor Brabant.